Luisteren naar een leven om het leven zelf meer luister te geven.

Vrijdagochtend 17 november

Op vrijdagochtend 17 november organiseerden we - met dank aan Fonds Sluyterman van Loo - ons tweede LevensLuister-event, een interactief programma met aandacht voor verbinding, dialoog, lef én twee inspirerende sprekers:

Jacky van de Goor

Auteur, onderzoeker, organisatiecoach, leiderschapstrainer

Over verhalen, omdat ze een prachtige manier zijn om te verbinden. Door verhalen te vertellen verbind je je met wie je zelf bent, als individu, maar ook met wie wij zijn, als mensen. Met de universele waarden die we delen, de menselijke maat.

Joost van Wijmen

Social designer

Over lichamelijke veranderingen gedurende ons leven, hoe deze te verbeelden  en bespreekbaar te maken. En over de impact van het veranderende lichaam op de eigen identiteit en onderlinge relaties tussen mensen.

Binnenkort volgt een terugblik!

Waarom Levensluister?

...Omdat iedereen tot in de laatste levensfase behoefte heeft aan verbondenheid. Gesprekken waarin wordt gereflecteerd op het leven dragen bij aan een beter ervaren kwaliteit van leven: het gevoel er (nog steeds) toe te doen.

...Omdat voor iedereen in de huidige - vaak vluchtige - samenleving een moment van reflectie van waarde is. Een gesprek met een oudere brengt verdieping en gevoelens van verbondenheid met de oudere en het hier en nu.

...Omdat de verhalen van ouderen mogen worden gehoord, een podium mogen krijgen. We het verleden leren kennen vanuit persoonlijke verhalen.

...Voor een klein moment van geluk